Styr på sikkerhed og tryghed for de rejsende – også ved møder og konferencer

Har du helt styr på sikkerhed og tryghed for din virksomheds rejsende, når de rejser ud til møder, events og konferencer? Truslen om terror, store naturkatastrofer og en politisk turbulent verden har fået mange til at rette fokus på de mulige risici for de forretningsrejsende. Vi har i dag oplevelsen af, at risikoen for terror er til stede overalt, også der hvor vi før følte os trygge. Virksomheder og deres ansatte er ofte udsatte, fordi de ikke har en ordentlig sikkerhedsplan.

CWT Meetings & Events samarbejder med International SOS

CWT Meetings & Events tilbyder i samarbejde med International SOS alle kunder gratis professionel rådgivning omkring tryghed og sikkerhed og hjælper med at arbejde proaktivt med en overordnet sikkerheds- og tryghedsplan.

”Vi lever i en usikker verden, så selvfølgelig skal sikkerheden prioriteres. Med nogle små handlinger kan du opnå en god risikoreduktion. Sørg for eksempel for at vide præcis, hvor dine mødedeltagere opholder sig og overnatter ved kun at booke via én samarbejdspartner. På det seneste har det været helt klart, at der ikke er 100 % sikre destinationer. Vi oplever, at også Norden kan være et mål for tilfældige terrorangreb. Men de nordiske lande er stadigvæk meget sikre som rejsemål,” siger Pernilla Andrén, Regional Director for Eastern Europe and the Nordic Zone, CWT Meetings & Events

CWT Meetings & Events’ samarbejde med International SOS hjælper med at forberede møde- og eventplanlæggere med at være klar til at handle i tilfælde af en nødsituation. Det synliggør og reducerer de risici, der kan være for deltagere og virksomhed. Vi hjælper med at gøre virksomheder mere proaktive i forhold til tryghed og sikkerhed.

CWT Meetings & Events samarbejder med International SOS

Udenfor mødelokalet
Trygheds- og sikkerhedshensyn under selve arrangementet alene er ikke altid nok – især ikke hvis det drejer sig om møder og konferencer, der varer flere dage. De rejsende skal også kunne føle sig trygge i deres fritid mellem møderne såvel som, hvis de ønsker at udvide rejsen med ferietid. De har behov for lande-specifik råd om, hvordan og hvor de kan rejse sikkert i tiden mellem møderne, samt hvilke situationer de bør undgå.

Virksomheder og rejsende skal være forberedte og bevidste om, hvad de skal gøre, hvis der opstår en nødsituation. Tilskadekomne skal have ordentlig behandling på lokale hospitaler, flyttes til egnede klinikker eller kunne rejse hjem, hvis det er hensigtsmæssigt. Det er vigtigt at huske på, at forretnings-rejsende sjældent har venner eller familie med på rejsen til at tage hånd om disse ting. Virksomhederne skal også tage stilling til, hvad de kan gøre, hvis kommunikationen besværliggøres på grund af sprogbarrierer.

De tiltag, som CWT Meetings & Events og International SOS tilbyder, er afgørende i nødstilfælde. Det skaber en tryggere situation for den rejsende at vide, at hjælpen er til stede, hvis der skulle være behov for det. Derfor er tryghed- og sikkerhedsplaner også blevet et vigtigt parameter for medarbejdernes tilfredshed med den virksomhed, de arbejder for.

3 gode råd omkring sikkerhed og tryghed på rejse

CWT Meetings & Events anbefaler virksomheder at arbejde proaktivt med en overordnet sikkerheds- og tryghedsplan. Her får du tre gode råd til at udvikle en toneangivende plan for din virksomheds arbejde med sikkerhed på rejsen.

1. Del information om destinationen og hav kontakt til de rejsende 24/7
Giv den rejsende personlig og relevant information om destinationen. Ønsker du at have god kontakt til de rejsende og give dem ro i sindet under hele rejsen, er det vigtigt med professionelle samarbejdspartnere, og her kan CWT spille en afgørende rolle som rådgiver. Vi kan gennem vores netværk sikre, at der bliver holdt øje med potentielle kriser og hændelser. På den måde kan du og din virksomhed arbejde kontinuerligt med sikkerhedshensyn på lokalt, nationalt, regionalt og globalt niveau. Du får hjælp til at forstå og reagere, så de rejsende og din virksomhed undgår at blive berørt af trusler og uro.

2. Levér læge- og sikkerhedsassistance ved små og store ting
Det er desværre en udbredt misforståelse, at rejsende kun har brug for læge- og sikkerhedsassistance i nødsituationer. Ved at give de rejsende den rette support, lige fra super professionel evakuering til basal hjælp til fx at få de rette vaccinationer, hjælper du dem med at rejse mere sikkert og fornuftigt. Herved sætter din virksomhed ikke kun fokus på egne forpligtelser. Det kan også give en konkurrencemæssig fordel at understrege måden, I arbejder med sikkerhed og tryghed på, og det kan hjælpe med at holde på og tiltrække de bedste medarbejdere.

3.Uddan de rejsende
Uddan de rejsende til selv at spille en vigtig rolle i arbejdet med virksomhedens sikkerhedsplan. Det vil både gøre forretningsrejsen mere sikker og skabe større tilfredshed hos den rejsende. Sørg for, at rejsetips og gode råd bliver kommunikeret ordentligt ud til de rejsende. Hold dem informeret, og tilskynd dem til selv at være opmærksomme på det omgivende miljø og de mulige farer, der kan være på rejsen.

 

Hvilken information er nyttig at dele med de rejsende?

Medicinsk information
 •  Anbefalede vaccinationer
 • Sikkerhedshensyn omkring vand og fødevarer
 • Generel sundhedsinformation
Sikkerhed
 • Information om særlige forholdsregler på destinationen
 • Mulig terrorisme og kriminalitet
 • Naturkatastrofer
 • Færdselsregler
 • Særlig lovgivning
På rejsen
 • Elektricitet, stik og adapters
 • Valuta og vekselkurs
 • Nyttige kulturelle tips

Læs mere om CWT Meetings & Events samarbejde med International SOS